home of the one and only Tuka Tuka weekend

Paulus Kock

Paulus is alweer meer dan dertig jaar actief als drummer, bassis, percussionist en tegenwoordig als zanger in diverse bands. Hij geeft twintig jaar djembé en doundoun lesssen, workshops en uitvoeringen in Malinké stijl. Doundounsaba (drie douns tegelijk) is zijn specialiteit.
Hij bracht een half jaar in West-Afrika door en haalde vele zomers als straatmuzikant zijn geld op. Op het Rotterdams conservatorium haalde hij zijn didactische bevoegdheidsgraad Wereldmuziek cum laude. Hij heeft ontzettend veel zin om als bandcoach tijdens het Tuka Tuka weekend een groep te begeleiden!